Colorlite
Korekcia
farebného videnia

Okuliare a kontaktné šošovky

Test farebného videnia

Okuliare

Informácie o poruchách videnia farieb

Svet vnímame našimi piatimi zmyslovými orgánmi. Z týchto piatich prijímame najviac informácií o okolitom svete zrakom.

U moderných ľudí je vnímanie zmyslovými orgánmi rozdelené nasledovne: zrak 90%, sluch 5%, hmat 2%, chuť 2%, čuch 1%. %. Preto je dôležité, či vieme maximálne využiť možnosti videnia. Úbytok informácií pri vnímaní farieb vplýva na kvalitu života, znižuje spoľahlivosť spracovania informácií a tým ovplyvňuje i reakčný čas.

Je známe, že 8% mužov, ale iba 0,5% žien trpia poruchami vnímania farieb - farbocitu (to znamená, že v západnej Európe a Spojených štátoch amerických, ako aj v Japonsku žije spolu 32,6 milióna ľudí s touto poruchou). Ľudia, ktorí si mýlia farby, sa nemôžu uchádzať o viac ako 150 povolaní, čím sú v živote významne znevýhodnení.

Predovšetkým počas detstva sú poruchy videnia farieb a farbosleposť na škodu, pretože v tomto veku zohrávajú farby pri učení a pri sebahodnotení veľkú úlohu. Deti v materských škôlkach a v školách maľujú na ich kresbách napríklad červenú trávu a zelenú strechu a možno preto dostávajú zlé známky; k tomu sa pridáva, že sa im ich spolužiaci vysmievajú.

V cestnej premávke sú ľudia mýliaci si farby pre seba ako aj ostatných nebezpeční. Normálne vidiaci spozorujú svetlo semafora a brzdové svetlá už z diaľky. Často sa stávajú nehody, kedy človek s poruchami farebného videnia vošiel na železničné priecestie napriek červeno svietiacim výstražným svetlám. Farbosleposť sa často zamieňa s chybným vnímaním farieb. Závažným rozdielom však je, že u človeka, ktorý chybne vníma farby, fungujú všetky receptory farieb, u farboslepého však buď zelené alebo červené receptory nefungujú vôbec.

Na korekciu anomálie používame okuliare so špeciálnym sfarbením. Povlak musí byť nanesený takým spôsobom, aby sa prepúšťané svetelné spektrum zmenilo tak, aby človek s poruchou farebného videnia dostal rovnaké alebo aspoň porovnateľné podnety ako normálne vidiaci. Náprava sa lepšie prejavuje pri strednovlnných červeno-zelených čapíkoch a menej pri krátkovlnných modrých čapíkoch.

Pomocou Colorlite korekčných okuliarov možno dosiahnuť, že človek s poruchou farebného videnia spozoruje také farebné tóny, ktoré dovtedy nepoznal. V 80% prípadov je možné poruchy farebného videnia korigovať.

Ako sa dostanete ku korekčným okuliarom?

Objednajte sa na termín skúmania Vášho farbocitu na telefónnom čísle +421 (0)903 476 242, alebo v niektorej optike, ktorú nájdete na našej stránke.

  • V dohodnutom termíne si na stretnutie vyčleňte 30-45 minút času. Realizuje sa pomocou testovacej knihy pre poruchy farebného videnia.
  • Ak nosíte dioptrické okuliare, na termín si zabezpečte aktuálne vyšetrenie zraku.
  • V rámci tohto času sa skúšajú korekčné okuliare, a zisťuje sa do akej miery sa dá porucha farebného videnia korigovať, teda rozsah a orientácia zrakovej poruchy farbocitu.
  • Ak je pacient s výsledkom spokojný, môže si okuliare hneď objednať.
  • Výroba okuliarov trvá približne dva týždne. Zákazníci, ktorí nosia okuliare, potrebujú zodpovedajúce dioptrie, ľudia bez okuliarov dostanú okuliare s nulovými dioptriami.
  • Okuliare môžu byť vsadené do Vami želaných rámov u všetkých optikov.

Ďalšie informácie môžete žiadať buď e-mailom alebo na vyššie spomenutom čísle.